Swarovski Bar Handle

£25.37 (inc vat)

Swarovski Bar Handle
Chrome Length: 117mm
Drilling: 96mm
Code: AHSWBH